دوستی!؟

ما حتی صمیمیت‌مان وانمودی است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر