خودشناسی علیه خودشناسی

آیا دقت کرده‌ای هنگام تماشای طبیعت و مراقبه، همین حرفهای مربوط به خودشناسی، جملات مثلا کریشنامورتی و دیگران دائماً به ذهن هجوم می آورند و مانع و مخل سکوتند؟ بخصوص برای منی که شب و روز در حال مطالعه یا گوش دادن یا سرو کار داشتن با چنین محتواهایی هستم.

تلاش و تقلا برای بزور متحقق کردن سکوت و مراقبه خودش مانع و سد است.

ما فکر می‌کنیم مطالعه و بحث و حرف بسیار درباره مطالب خودشناسی خودش تلاشی ست برای تحقق سکوت. در حالیکه شرطی کردن ذهن به حتی این مطالب نیز ایجاد مانع است. ذهنی که یکریز در حال حرف زدن است، چه حرف از پز، مقایسه ، ملامت و اینجور چیزها بزند و چه حرف از مطالب خودشناسی،  بهرحال سکون و قرار ندارد و در تقلا و تلاش است.

عین رفع سد او گشته سدش!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر