امنیت در ظاهراً​-ناامنی است


   از باختن نترسید. از نبودن نترسید. از از دست دادن نترسید. از هیچی نبودن، هیچی نداشتن، گمنام بودن، از مورد بی‌اهمیتی و بی‌توجهی و عدم تأیید قرار گرفتن نترسید.

   حتماً دیده‌ای درونت این توی دل خالی شدن‌ها را. این احساس عدم امنیت روانی را...

امن در فقر است، اندر فقر رو

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر