دوربرگردان


   اگر از مسیر اصلی جاده اشتباهاً دور افتادید، به محض اینکه متوجه شدید، مگر نه اینست که در اولین دور برگردان برمی‌گردید به مسیر اصلی؟۱ نظر:

فاطمه گفت...

هر لحظه باید حواسم به خودم باشه وگرنه تمام وقت باید دوربزنم !

ارسال یک نظر