اولویت


   اولویت با پرهیز از کار نادرست است، نه انجام کار نیک.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر