موسیقی و فرهنگ


   موسیقی یک جامعه در بازهٔ زمانی وسیع، نشان‌دهندهٔ برآیند روحیهٔ کلی آن جامعه است. هم نوع ملودی‌ها و هم میزان فاخر یا سطحی بودن اشعاری که استفاده می‌شود.

--
اینکه قبلاً بارها گفته‌ایم موسیقی - بطور کلی - مخرب است(آن هم بدلیل موضوع تخدیر، سنسیشن، تخریب حضور، و آیدنتیفای کردن)، حرف دیگری است.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر