موسیقی


   تولید موسیقی چیزی‌ست و نیاز به استفادهٔ آن چیز دیگر.

   تولید موسیقی می‌تواند خودبخودی باشد. نیز می‌تواند با انگیزهٔ هویتی باشد.

   اما نیاز به گوش دادن به موسیقی انگیزهٔ خودبخودی نمی‌تواند داشته باشد. فطری و حقیقی نیست.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر