قضای عهد ماضی


یک روز در آغوش تو آرام گرفتم
یک عمر قرار از دل ناکام گرفتم
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر