ثمر


   هر چیزی را از محصولش بشناسید. هر مکتبی، تفکری، سیستمی.

   اگر کسی حرفی می‌زند، ببینید محصول و میوهٔ حرفش در زندگی واقعی‌ او، یا در زندگی کسی یا کسانی که واقعاً به آن حرف عمل می‌کنند، چیست. در نحوهٔ سلوک و رابطهٔ او با زندگی، اعم از دیگر انسان‌ها و موجودات و طبیعت، آن نگرش را بشناسید. 

   ابتدا ببینید آن فرد ارائه‌دهندهٔ آن سیستم و نوع تفکر واقعاً در زندگی واقعی‌اش هم همینطور است که می‌گوید یا نه. اگر هست، حالا باید دید این شیوهٔ نگرش او که عملی و جاری شده در زندگی‌اش، چه محصولی دارد. آیا او اخلاقاً ترش است یا شیرین. سخت است یا منعطف. شکفته و شکوفاست یا افسرده و درگیر با خودش و دیگران.

این کیفیات روحی واقعی اوست که روشن می‌کند عقاید و نگرش او در عمل چه محصولی داده است.
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر