وز جبین گره بگشا


   ذره‌ای از زندگی، از روزگار، شاکی و دلگیر نباشید. روزگار و فلک و زندگی و چرخ گردون همان خدا هستند. وقتی دلگیر هستیم از زندگی، یعنی کیفیت تسلیم و پذیرش مشیت خداوند را نداریم. و این عدم پذیرش بر اساس روال و قاعدهٔ هستی، قاعدهٔ زندگی نیست. دل باید خوش باشد به پذیرش میل و ارادهٔ حق. هر چه باشد. 

   این خوش بودن، این پذیرش، این تسلیم، این رضا به داده دادن، مطلوب است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر