لطف؟!


   یکی از روش‌های باجگیری عاطفی، مهربانی کردن است! یعنی من به تو مهربانی می‌کنم(باصطلاح مهربانی) و در ازای این «مهربانی» کردن، توقع دارم که تو رفتاری را در ارتباط با من داشته باشی که من دوست دارم! یعنی به این وسیله(بوسیله مهربانی کردن) می‌خواهم تو را manipulate کنم.

   رویکرد صحیح این است که هر عملی و کاری برای دیگری و دیگران انجام می‌دهی، در ازایش اصلاً نباید توقع هیچگونه رفتار بالعوضی داشته باشی. 

   یا رفتارت را بر اساس عشق انجام بده، یعنی بدون توقع بازگشت، یا انجام نده اصلاً.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر