فرار


   پرهیز کنید از کسانی که با شما طوری رفتار و گفتار می‌کنند که گویی شما آدمی مهم، تافته‌ای جدا بافته، برتر، خاص، عزیز دردانه و قابل تمجید هستید. بیچاره‌تان می‌کنند.

   و بخرید جمعی را که شما را آدم حساب نکنند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر