نظارت

   از منبعی درس و تعلیمت را بگیر و بعد از آن، دیگر خودت مربی خودت باش. خودت ناظر بر تمرین کردن آن درس، ناظر بر إعمال آن درس در زندگی‌ات باش. و در آن مهارت پیدا کن. باین صورت خودت معلم خودت خواهی شد و چراغی پیش روی خودت. 

   مانند اسب‌سواری که یاد می‌گیرد راندن اسبش را و سپس آن آموزه‌ها را روی اسب تمرین می‌کند تا مهارت پیدا کند. و در عین حال، نه خیلی سخت می‌گیرد به اسب و نه خیلی شل. منعطف و ملایم، و مراقب و سوار.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر