دهر

زندگی همان خداوند است.

۱ نظر:

فاطمه گفت...

دقیقا دقیقا

پست کردن نظر