سرمایه‌گذاری

یکی از نشانه‌های محوری و بنیانیِ اینکه مردی یک رابطه را بطور جدی و برای دائم می‌خواهد، تلاش وی برای سرمایه گذاری(از هر نوع) است.
اگر شاهد چنین سرمایه‌گذاری‌یی بودید، بدانید این رابطه جدی است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر