انسان


   این بیت عالی‌ست:

گر انگشت سلیمانی نباشد
چه خاصیت دهد نقش نگینی؟

جهان با وجود تو معنی پیدا می‌کند. یعنی اینکه تو در چه کیفیت درونی‌ئی باشی، جهان هم (جهان تو) همان معنی را پیدا می‌کند. اگر تو دروناً بامعنی باشی، دنیا هم همانطور خواهد بود و اگر نه، نه.

لو لاک لنا لما خلقت الافلاک...
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر